2014-10-07 UAB "A GRUPĖ" įgyvendina šiuos projektus