2015-09-25 UAB "A Grupė" eksporto plėtra didinant produkcijos žinomumą užsienio rinkose
UAB A Grupė įvykdė projektą UAB "A Grupė" eksporto plėtra didinant produkcijos žinomumą užsienio rinkose (VP2-2.1-ŪM-04-K-04-232), dalinai finansuojamą Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.
Projektui skirtas finansavimas: 51.568,29. Projektas baigtas įgyvendinti 2015-09-10.

Projekto UAB "A Grupė" eksporto plėtra didinant produkcijos žinomumą užsienio rinkose" tikslas - didinant "A Grupė" prekės ženklo žinomumą užsienio rinkose, sudaryti prielaidas didinti esamose eksporto rinkose užimamą rinkos dalį ir plėsti eksporto geografiją, pradedant eksportuoti produkciją į naujas rinkas.

Projekto uždavinys: dalyvauti pasaulinio masto tekstilės sektoriau sparodose, jų metu didinti produkcijos žinomumą užsienio rinkose bei megzti ryšius su naujais potencialiais įmonės produkcijos užsakovais ir verslopartneriais.

Projekto rezultatas: sustiprintas Pareiškėjo tarptautinis konkurencingumas, išplėsta esamose eksporto rinkose užimama rinkos dalis, diversifikuotas eksportas ir išplėsta jo geografija apimant naujas rinkas, padidėjęs UAB "A Grupės" gaminamos produkcijos žinomumas.

Aktyvus dalyvavimas specializuotose tarptautinėse parodose bei papildomos rinkodaros medžiagos panaudojimas sudarė palankias sąlygasdidinti UAB "A Grupė" ir jos produkcijos žinomumą, plėsti esamas ir įsitvirtinti naujose rinkose. Įmonės produkcijos paklausos sąlygojamas pajamų augimas užtikrino finansinį ir projekto veiklų tęstinumą.
Projekto rezultate augo įmonės sukuriama pridėtinė vertė, bendra UAB "A Grupė" apyvarta ir eksporto pajamos.

Projekto įgyvendinimo metu sukurti rezultatai bus naudojami pagal numatytą paskirtį.