UAB "A grupė" gamybos procesų skaitmeninimas UAB "A grupė" įgyvendina projektą "UAB "A grupė" gamybos procesų skaitmeninimas". UAB "A grupė" parengė šį įmonės technologinių inovacijų diegimo projektą, kurio tikslas - paskatinti pramonės MVĮ skirti lėšų technologiniam auditui atlikti, kuris padėtų joms įsivertinti gamybos procesų skaitmeninimo galimybes ir perspektyvas ir taip užtikrintų jų investicijų į gamybos procesų skaitmeninimo technologijų diegimą tikslingumą, efektyvumą bei naudą, sudarytų sąlygas įmonių darbo našumo augimui, taip pat paskatintų MVĮ pokyčius ir darbo našumo didinimą, diegiant pramonės įmonių procesų skaitmeninimo technologijas gamybos procesuose. Visa tai leis užtikrinti kompleksinį klientų poreikių patenkinimą ir įgyti ilgalaikį konkurencinį pranašumą. Projekto metu technologinio audito rekomendacijos bus peržiūrimos ir į jas bus atžvelgta, įdiegiama įranga veiks įmonės gamybinėse patalpose. Naujai įdiegta įranga prisidės prie darbo našumo didinimo. Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto "Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas" įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-854 "Pramonės skaitmeninimas LT". Projekto pavadinimas - "UAB "A grupė" gamybos procesų skaitmeninimas". Projekto vykdytojas - UAB "A grupė".


UAB A Grupė įvykdė projektą UAB "A Grupė" eksporto plėtra didinant produkcijos žinomumą užsienio rinkose (VP2-2.1-ŪM-04-K-04-232), dalinai finansuojamą Europos regioninės plėtros fondo lėšomis. Projektui skirtas finansavimas: 51.568,29.Projektas baigtas įgyvendinti 2015-09-10.


UAB "A Grupė" tarptautinio konkurencingumo stiprinimas didinant produkcijos žinomumą užsienio rinkose