UAB A Grupė įvykdė projektą UAB "A Grupė" eksporto plėtra didinant produkcijos žinomumą užsienio rinkose (VP2-2.1-ŪM-04-K-04-232), dalinai finansuojamą Europos regioninės plėtros fondo lėšomis. Projektui skirtas finansavimas: 51.568,29.Projektas baigtas įgyvendinti 2015-09-10.


UAB "A Grupė" tarptautinio konkurencingumo stiprinimas didinant produkcijos žinomumą užsienio rinkose




UAB A Grupė įvykdė projektą E-verslo sprendinių įdiegimas UAB A Grupė (Nr. VP2-2.1-ŪM-04-K-02-027), dalinai finansuojamą Europos regioninės plėtros fondo lėšomis. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma 80476,00 Lt, iš kurių 50% sumos 40238,00 Lt skyrė projekto vykdytojas UAB A Grupė. Projektas baigtas įgyvendinti 2012-02-29.